کتاب تست دین و زندگی پایه خیلی سبز
0
( از 0 امتیاز )
اشتراک گزاری
موجود

کتاب تست دین و زندگی پایه خیلی سبز

تولید کننده : انتشارات خیلی سبز

 

مؤلفان: زهرا سمیعی عارف – حامد دورانی

 

 

تعداد

مدت زمان باقی مانده

قیمت برای شما

158,000 تومان

دین و زندگی پایه خیلی سبز را زهرا سمیعی عارف با همکاری حامد دورانی برای دانش آموزان ریاضی و تجربی نوشته.
این کتاب کمک آموزشی برای دانش آموزان کنکوری و پایه در هر سه سطح قوی، متوسط و ضعیف قابل استفاده است.
کتاب، درسنامه و تست و پاسخ تشریحی و کلیدی دارد.

تست‌ها:

– ۱۵۴۵ تا است.
– کنکوری و تألیفی است.
– در سطح کنکور طراحی شده.
– درس به درس است و تست های دین و زندگی کنکور و تست های تألیفی هر درس، در انتهای درسنامه آمده.
– طبقه بندی شده در بخش کنکوری و تألیفی است. اول تست های کنکور است و بعد تست های تألیفی.
پاسخ های تشریحی دین و زندگی پایه هم بر مبنای تیپ تست ها یعنی تیپ های زیر نوشته شده اند:
متن – حدیث – ارتباط مفهومی – ترکیبی – آیه – اندیشه و تحقیق، فعالیت کلاسی و …

هر درسنامه:

– از بخش های «ورودیه»، «متن کتاب»، «شرح مطالب»، «آیات» و «پاسخ به سؤالات چهار گزینه ای» تشکیل شده.
«ورودیه»:
هدف کلی، مفاهیم اصلی، سؤالات اصلی درس و مقدمه است.
«متن کتاب»:
تشکیل شده از عنوان اصلی و فرعی، مطالب بسیار مهم و مهم، رابطه علت و معلولی، احادیث و اشعار.
«شرح مطالب»:
تشکیل شده از توضیح، کلیدواژه، پیام حدیث، رابطه علت و معلولی، تقدم و تأخر، ارتباط مفهومی و نکته ترکیبی.
«آیات»:
تشکیل شده از شماره سوره و آیه، متن عربی و ترجمه، تفکیک عبارات آیه و پیام مختصر آن، مفهوم اصلی آیه و شرح پیام هر عبارت.
بخش «پاسخ به سؤالات چهار گزینه ای» هم، بخش آخر درسنامه دین و زندگی پایه خیلی سبز است.
با دین و زندگی پایه خیلی سبز، درصد دلخواه بیاورید.